Reclamă

Разкрита е причината, поради която ракът е нелечим

Изследователите сравняват клетките на различни подтипове панкреасни тумори и наблюдават, че резистентният към терапия рак е свързан със специфична регулация на сплайсинга, водеща до синтез на протеини, резистентни към химиотерапия. Идентифициран е и регулатор на сплайсинга, наречен Quaking, който се експресира в по-агресивните тумори на панкреаса и насърчава синтеза на протеини, осигуряващи химиорезистентност.

Въпреки това вече има лекарства, които регулират сплайсинга и които потенциално биха могли да се използват за лечение на този вид рак. Сред тях е например лекарството нузинерсен, което понастоящем се използва при спинална мускулна атрофия.

Може да харесате още

Reclamă