Reclamă

Установено е условието за възникване на живот на планетите

Планетарните учени са приложили симулации на атмосферите на екзопланети, за да определят условията, благоприятни за появата на богата на СО газова обвивка. Основният източник на въглероден оксид е фотолизата на СО2 под въздействието на светлината, но СО може да произхожда и от вулканични газови емисии и хидротермално разлагане на формалдехида H2CO2 в океана. Отстраняването на СО от атмосферата става главно чрез реакцията му с хидроксилни (ОН) радикали, получени от фотолизата на водните пари, и в по-малка степен чрез отлагане върху повърхността на планетата.

Оказва се, че натрупването на CO се случва, когато производството на въглероден оксид превишава отстраняването му чрез хидроксилни радикали. Това може да се случи поради по-високите нива на CO2 или при наличието на редуциращата среда на вулканичните газове. При 277 келвина подходящи условия настъпват, когато парциалното налягане на CO2 надхвърля 0,2 бара. При по-високи температури (300 келвина) са необходими още по-високи нива на CO2 и вулканични газове поради увеличеното количество водни пари в атмосферата, които са основен източник на OH радикали.

Може да харесате още

Reclamă